OMANIKUJÄRELVALVE on tellija esindaja ehitustegevuses. Omanikujärelvalve eesmärgiks on tagada ehitustööde teostamine vastavalt ehitusprojektile ja kehtivatele ehitusnormidele kokkulepitud tingimustel ning seista tellija huvide eest kvaliteetse ehitusteenuse saamiseks.

Alates 06.07.2015 kehtib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrus nr 80, 02.07.2015 „OMANIKUJÄRELVALVE TEGEMISE KORD“, mis kehtestab vähimad nõuded ehitamise üle asjatundliku järelvalve tegemisel.

OMANIKUJÄRELVALVET:

 • tuleb teha, kui on nõutud, kas ehitusluba või ehitusprojekt ja ehitise olulisel rekonstrueerimisel. Tulenevalt Ehitusseadustikust on omaniku kohustus määrata omanikujärelvalve tegija enne ehitamise alustamist ning omanikujärelvalvet tuleb teha kuni kasutusloa saamiseni.
 • ei tohi teha sama ehitise ehitaja. Omanikujärelvalve ei tohi olla majandustegevuse raames seotud isikutega, kelle tegevuse üle ta järelvalvet teeb.
 • tohib teha ainult kvalifikatsiooninõuetele vastav isik. Kindlasit tuleb kontrollida ettevõtte või konkreetse isiku omanikujärelvalve tegemise õigust.

Ettevõtte pädevuse kontrollimine: Vajuta siia!

Füüsilise isiku pädevuse kontrollimine: Vajuta siia!

OMANIKUJÄRELVALVE TEENUS HÕLMAB JÄRGMISI TEGEVUSI:

 • Tellija ehitustehniline konsultatsioon.
 • Ehitamise aluseks oleva ehitusprojekti nõuetele vastavuse hindamist.
 • Ehituskoosolekute ja nõupidamiste korraldamine.
 • Ehitamise ajal ehitustehniline järelvalve ehitustegevuse üle.
 • Ehitamise ajal ehitustehniliste küsimuste lahendamine ja konsultatsioon.
 • Kaetavate tööde nõuetele vastavuse kontrolimine.
 • Ehitustoodete ja ehitusmaterjalide ning ehitusseadmete nõuetekohasuse ning ehitusprojektile vastavuse kontrollimine.
 • Ehitusdokumentatsiooni nõuetekohase ja õigeaegse koostamise kontrollimine ning koostamine.

Omanikujärelvalve teenuse hinnapakkumise saamiseks võtke meiega ühendust!

Saada päring siit